Loading
O naţiune liberă, activă şi unităStat de drept suplu și puternicTitle 3
Națiunea suferă de pe urma deficitului de încredere din România de azi.

În paralel cu neglijarea valorilor naționale și luarea în derâdere a patriotismului, a crescut gradul de respingere a tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și identitatea noastră europeană.

Coeziunea socială este astăzi puternic amenințată de inegalitate şi sărăcie, uneori combinate cu creșterea ratei șomajului, îndeosebi în rândul tinerilor.

Polarizarea extremă a conflictelor politice a introdus clivaje la nivel social.

Presiunea pusă de autorități asupra celor care nu împărtășesc aceleași idealuri cu guvernarea, precum și intimidarea lor au fost practici curente la începutul anilor ’90, revenind în actualitate în vara lui 2012.

Politicieni incompetenți apără imobilismul, se tem de competiție, pentru a-și menține rețelele de influenţă.

În asemenea condiții, munca nu mai e o valoare asociată naţiunii. Libertatea şi unitatea acesteia sunt afectate, fiindcă o națiune nu poate fi liberă şi coezivă dacă munca nu e respectată şi răsplătită.

CE SOLUȚII AVEM?

Principiile noastre privind națiunea sunt:

1. O identitate națională puternic asociată unei identități europene asumate;

2. Coeziunea națiunii se definește prin patriotism, cultură comună și muncă;

3. Patriotismul înseamnă cultivarea valorilor naționale, nu impunerea acestora, exaltarea unei superiorități imaginare sau ura față de ceilalți;

4. Națiunea are un proiect și un destin comun și nu se confundă cu o populație amorfă identitar;

5. Națiunea respectă și protejează diversitatea, fără a renunța la propria identitate;

6. Românii din străinătate nu pot fi excluși din corpul națiunii române.

Vom cultiva valorile naționale, în deplin respect față de valorile tuturor minorităților.
Vom cultiva prin educație patriotismul și tradițiile cultural-spirituale ale națiunii.

Vom promova identitatea noastră națională în complementaritate cu cea europeană, la fel de veche și de autentică.

Vom combate cu idei și argumente defetismul, batjocura valorilor naționale și europene, sau cultul subvalorii.

Primul semn al patriotismului e grija pentru limba națională. Vom promova limba română ca principal element identitar.

Vom promova votul prin corespondență, pentru a nu exclude românii din străinătate din corpul națiunii noastre.

Principiile noastre în ce privește munca sunt următoarele:

1. Piaţa forţei de muncă, complet liberalizată, într-o economie liberă;
2. Angajatorul nu trebuie afectat prin reglementări și poveri fiscale excesive;
3. Angajatul trebuie să fie liber să muncească oricât dorește;
4. Fiecare este responsabil pentru viața sa și pentru bunăstarea personală și familială;
5. Educația conduce la civilizație, formarea profesională oferă un loc de muncă; cele două sunt complementare, nu exclusive.

Considerăm că munca este şi trebuie să rămână principiul fundamental al dreptăţii sociale.

Politica noastră în domeniul muncii este: cine muncește trebuie să aibă mai mult decât cine nu muncește.

Sărăcia nu dispare prin ajutoare sociale, ci prin acele condiții în care oamenii pot munci atât cât doresc, văzându-și răsplătite eforturile.

Avem nevoie de politici ţintite, pentru a permite categoriilor subreprezentate (tineri, femei, vârstnici) să aibă deplin acces la piaţa muncii.

Susţinem corelarea politicilor în domeniul educaţiei cu nevoile economiei și cererile pieţei muncii.

Suntem de părere că limitele de vârstă au sens atunci când sunt folosite pentru a calcula pensia, dar cel care dorește să depășească această limită nu trebuie împiedicat să o facă.

Afirmăm că recalificarea șomerilor trebuie proiectată exclusiv în funcţie de cerinţele pieţei muncii.

La mai bine de două decenii de la căderea comunismului, statul român este angajat în reforme structurale indispensabile, dar care sunt subminate de inerția unor politici și mentalități ale regimului de dinainte de 1989.

Statul paternalist îngrădește libertatea de întreprindere și de asociere, sufocă și taxează excesiv munca, inițiativa și creația.

Partidele politice se simt responsabile mai degrabă faţă de stat, decât faţă de societate. Obiectivele lor politice nu sunt realiste, fiindcă nu sunt bazate pe un set de valori; legile sunt stufoase, neclare şi orientate spre interese partizane.

CE SOLUŢII AVEM?

Considerăm că regimul politic trebuie să fie obiectul unui consens, care să respecte voinţa cetăţenilor. Dacă 85% dintre români decid, într-un referendum valid, că e nevoie de un parlament unicameral cu maximum 300 de membri, clasa politică trebuie să adopte această soluţie de reformare a regimului.

Susţinem implicarea democratică la toate nivelurile, prin extinderea democraţiei directe, pentru a oferi cetăţenilor mai multă libertate de alegere și mai multe oportunităţi de a-și exprima voința politică. În acest sens, încurajăm consultările prin referendum, dar şi facilitarea iniţiativelor legislative ale cetăţenilor, ca şi orice sistem online de exprimare a petițiilor civice.

Susţinem un stat suplu și eficient, puternic prin autoritatea sa, adică:

1. Stat care se ocupă cu precădere de funcțiile suverane (apărare, siguranță naţională, ordine, politică externă, monedă) și intervine doar subsidiar în restul domeniilor;

2. Parlament eficient;
3. Administrație modernă și depolitizată;

4. Statul trebuie să-și mențină monopolurile numai în domeniile strategice, lăsând loc concurenței libere în celelalte sectoare;
5. Reglementări minimale și legislație clară;
6. Reducerea fiscalității și a supraimpozitării muncii.
Vom depolitiza statul, adoptând drept regulă generală numiri politice exclusiv la nivel de ministru şi secretar de stat, precum și cabinetele acestora.

Dorim un serviciu public eficient, organizat potrivit principiului subsidiarităţii.
Respingem ideea de stat care reglementează fiecare aspect al vieţii umane.

Content 3